Historia aktualizacji:

2006.08.06Umieszczenie strony na serwerze (tylko rozdział "Alfabet, pismo i fonetyka języka gruzińskiego".
2007.04.14Drobne zmiany w opisie fonetyki.
2009.01.04Dodano rozdziały "Liczebnik" i "Generator liczebników", rozwinięto opis spółgłosek glottalizowanych i przydechowych i zmieniono transkrypcję liter i ich nazw w tabeli w rozdz. "Alfabet ...".
2009.06.20Usunięto rozdział "Generator liczebników" z powodu wykrycia błędów w kodzie skryptu-generatora i usunięto nieaktualne linki zewnętrzne.
2009.12.10W rozdziale "Liczebnik " dodano poprawiony "Generator liczebników".
2010.05.28Poprawiono błąd w "Generatorze liczebników".
2011.02.12Poprawiono błąd w tabeli z alfabetem gruzińskim (zamiast litery თ była litera ტ)
2011.02.19Poprawiono obsługę dźwięku i rozbudowano opis fonetyki.
2011.04.09Zmieniono kodowanie strony na unikod, zaktualizowano bibliografię, umieszczono nowe tabele z alfabetem gruzińskim i przykładami zróżnicowania liter, zmieniono generator liczebników i dodano jego angielską, niemiecką i rosyjską wersję.
2011.04.16Dodano gruzińską wersję generatora liczebników.
2011.04.28Poprawiono błąd w generatorze liczebników.
2011.06.01Dodano ukraińską wersję generatora liczebników.
2011.11.01Uniezależniono obsługę dźwięku od przeglądarki i jej ustawień.
2012.02.02Poprawiono obsługę dźwięku (teraz jest w tym samym oknie).
2012.03.11Poprawiono i zmieniono generator liczebników, uzupełniono bibliografię.
2012.03.24Dodano stronę o języku swańskim.
2012.03.30Uzupełniono "Źródła".
2013.06.23Poprawiono obsługę dźwięku.
2013.06.23Dodano szwedzką wersję generatora liczebników.
2013.09.02Zaktualizowano bibliografię.
2013.12.01Usunięto błędy z opisu głosek , , , na stronie "Fonetyka" oraz uzupełniono informację o sposobie wykorzystania strony internetowej na stronie start.html.


<<< Źródła
Indeks
stat4u